image/svg+xml

Inloggen

intelectueel eigendom

 • 1. Het gebruik van de site Limacast (hierna genoemd site) voor het bekijken van content is gratis, echter mag de informatie en content niet gekopieerd en/of verspreid worden zonder explicite toestemming van Limacast tenzij dit door functionaliteit mogelijk gemaakt wordt.
 •  
 • 2. (video) content geplaats op de site is hoofdzakelijk eigendom van Limacast.
 •  
 

Beperkende bepalingen

 1. Limacast verleent u de toegang tot de site met in achtneming dat u zich houdt aan de volgende beperkingen.
  1. Het is niet toegestaan om veiligheid en functionaliteit te veranderen, te manipuleren of te omzeilen
  2. Bij het plaatsen van de Limacast speler buiten de site van Limacast is het niet toegestaan om optische en/of functionele wijzigingen toe te brengen.
  3. Het is niet toegestaan  om met technieken verhoogde aanvragen te doen naar onze diensten, servers en toebehorende zaken hoger dan redelijkerwijs menselijk kan worden geacht.
  4. Het is niet toegestaan anders dan de door Limacast gestelde promotionele en/of adverterende betaalde content te (laten) plaatsen op de site en/of de speler.
  5. Het is niet toegestaan gegevens te verzamelen van mede gebruikers buiten u zelf
  6. Het is niet toegestaan content te kopiëren, te verkopen, te verpachten, te tonen voor zakelijke doeleinden zonder expliciet toestemming van Limacast.
  7. Het is niet toegestaan om content te (laten) plaatsen waarvan u niet de rechtmatige eigenaar bent
 2. Bij gebruik van de site en diensten van Limacast u akkoord met de door Limacast gestelde beperkende bepalingen en richtlijnen.